2016年12月29日 星期四

旺角東站行天橋到大角咀

原來由旺角東站行天橋到大角咀不是夢,只要接駁領展旺角新物業,過現有天橋至旺角中心,再接駁將來超級天橋即可。

油尖旺交通運輸及房屋事務委員會第2/2017號文件 : 建議的旺角行人天橋系統

Link 仔改圖 


2016年12月19日 星期一

第一城事件 商場與住戶關係

從置富遇到的第一城商場管理問題,學習應如何與居民溝通,希望領展能吸取有關經驗。
此事件類似之前海怡商場想改建成特賣場,後來居民反對,但第一城商場只是用旅遊巴車内地遊客到第一城正常購物,但也被反對,好像有點歧視,第一城居民真惡也。

關於領展樂富足球場租金

關於領展樂富足球場應唔應該收取租金,領展應審視所有物業康樂設施為要,切勿有人混水摸魚。
==========


足球學校「租」場領展分毫不收

【Now新聞台】香港對足球場需求很大,到周末更加是「一場難求」。《新聞極客》發現,有領展管理的屋邨足球場長期被足球學校佔用,舉辦收費的足球訓練班。按照公契,球場不能出租,領展則表示從未向足球學校收取租金。

在樂富摩士公園,周六、日的足球場長期爆滿;而附近的樂富人造草足球場情況亦是一樣。

其實樂富邨還有一個足球場可供居民使用。這個位於停車場天台的球場,由領展管理。自2010年起成為車路士足球學校,每逢周末和周日都有收費的足球訓練課程。

我們在周末以居民身分到球場,職員起初指球場不開放,之後便叫我們向領展查詢。

居民亦不知道這個球場,原來不是車路士足球學校專用。

平日球場沒有上鎖,但球場內的草皮鋪上與車路士一樣的藍色,場內亦有足球學校標誌、辦公室和儲物櫃。

足球學校的網址顯示,常規課程以及不少活動也是在這個足球場進行。

2005年,房委會將樂富商場和設施分拆出售予領匯,公契列明足球場屬休憩康樂設施,免費供居民使用。為甚麼球場現在變成足球學校專用呢?

領匯監察質疑,領展與足球學校間存在協議。

領展無回應是否曾經與車路士足球學校簽訂使用協議,但表示多年來沒有收取任何費用。領展在檢討時亦發現,車路士足球學校透過個別人士名義申請使用場地,但實際上有不符合資格的人士使用,已要求相關人士按地契要求使用場地。車路士足球學校指,現階段無任何回應。

2016年12月11日 星期日

林Sir說領展沒希望

林Sir繼續插領展,理由是去年賺46億,派盡是4厘,但他沒有說領展股價表現,我做了小小Google Finance圖表比較,大家看完就知他胡說八道!  建議大家看該facebook其中一讀者回覆。

參考 : 回應林Sir對領展的罪狀

領展比較過去10年與新鴻基,匯豐,置富,恒指相對百份比

領展過去2年股價及各中未期派息
=========
林Sir意見
領展:沒希望!過去數年盈利靠賣商場,去年實賺46億元,派盡只是4厘息左右;淨負債增至260多億元,現金和存款由30多億至剩下4.5億元,去年北上購商廈,摸頂買人民幣,單是匯價已輸近一成。

2016年12月8日 星期四

領展商戶學堂 - 詹瑞文 / 鄭丹瑞

領展安排兩位名人開商戶學堂 ,詹瑞文及鄭丹瑞同商戶分享心靈雞湯。

=========
「領展商戶學堂」之「以服務贏取顧客心 」詹瑞文

「領展商戶學堂」之「過關斬將,遇強越強,壓力變動力」鄭丹瑞

2016年12月5日 星期一

領展為顧客 政客為租戶

原來雙方是天各一方,領展為顧客,但政客為租戶,傳媒為眼球


=========
【名家搶先睇】領展加租方便了誰(曾淵滄)
2016-12-04 蘋果日報
...
立法會通過指摘領展(823)及要求政府搞墟市以對抗領展,香港的政客最喜歡做的事就是爭着做一些他們認為「政治正確」的事,實際上,從來沒有人認真考慮到一個商場的真正服務對象是誰?是租戶?是顧客?政客們認為是租戶,是為了照顧一些不願領綜援的人,讓他們有個地方經營小生意,但是結果是門庭冷落,營業時間短,對顧客造成不便,領展加租的結果是商戶經營時間大大加長,方便了顧客,顧客以錢來投票,比較一下領展管理的商場顧客人數與當年房委會時代的顧客人數就可以很清楚商場應該照顧的對象是租戶還是顧客,現在連房委會也開始把沒有售賣給領展的街市外判,這也等於說房委會也認為領展走的方向是正確的。
多年來政府也搞過不少墟市,但是全部是短期經營,對大商場沒有威脅,搞墟市只是讓政客達到「成功取爭」的目的。

2016年12月1日 星期四

HK01訪問Link仔

多謝HK01記者柯詠敏小姐的邀請訪問,欣賞柯小姐不計算休息時間,犧牲珍貴的星期天到領展大埔大和廣場,聽我等小衆支持領展的聲音及實地參觀太和街市。

===========
【商場誌】自稱領展愚忠粉絲:在商言商  領展無責任保護小店
撰文: 柯詠敏 鄭秋嬋
發佈日期: 2016-12-01

【商場誌】自稱領展愚忠粉絲:在商言商  領展無責任保護小店
Link仔在大元街市
Link仔在良景市集

2016年11月28日 星期一

剪報 - 投資者關係篇

丘先生提到的相信我們大部份領展粉絲都做了 :-)

成報

=========
領展冀獲列入港股通

文章日期:2016年11月28日

【明報專訊】市場預期低息環境未必持續,曾引發領展(0823)股價受壓,惟集團投資者關係及企業財務主管丘兆祺稱,投資者對領展主要期望穩定的業務發展及分派,因此更着重做好本業。隨着深港通宣布開通,領展更期望可打入港股通行列。

2016年11月23日 星期三

剪報 - 海濱道77號商業項目

領展首個發展項目拍住南豐好順利,又平左同快左,可以encore
另外,建議領展項目及發展主管黃漢強先生見記者前都係剃吓鬚好D

蘋果日報
2016年11月22日  香港經濟日報

2016年11月13日 星期日

領展中期業績簡報選段

睇完領展中期業績簡報,我選了數張有興趣的slide給大家参考。
而分析員業績會最後的Q&A當然要看了,發問分別有:
(1) ​Citigroup - ​Ken Yeung : 人民幣貶值,領展如何應對
(2) Goldman Sachs - Justin Kwok : 領展加租率仍高於2成,但租客去年營業額增長低於4% ,領展看法是怎樣
​(3) UBS Securities - Eva Lee​ : (i) 北京物業税首6月是否計算在今次業績  (ii)海濱道辦公室預租情况怎樣

中期業績簡報於2016年11月 powerpoint
2016年9月30日止六個月中期業績簡報會視像

2016年11月2日 星期三

油塘站的領展廣告

最近經常坐地鐵經過油塘站都看到這領展廣告,本來沒有什麼特別,但反覆看了大元街市廣告後,覺得有些問題,特別是這廣告對太和街市的承租商建華做成不公,客人既然來到太和站,爲什麼不去太和街市,而要步行10數分鐘才到的大元街市呢? 當然我知道大元街市是領展營運的,其實,如果廣告改為大埔墟站,對領展的合作伙伴承租商會有較好的感覺。

到底應推太和街市還是大元街市呢?

2016年10月24日 星期一

Link仔@美食單車遊

早前Link仔見到領展舉辦單車遊,唔使錢有得食又有得玩,仲有就係交通安排超方便,大圍番大埔屋企,當然要試下。
日期 : 2016-10-23  09:00-13:00
地點 : 大圍新翠至大埔太和   (17公里)
景點 : 元洲仔自然環境保護中心
活動 : 美食單車遊 - 歷史文物之旅  (Facebook : Link  The Bike)
參加要求 : 在7個指定新界領展商場選一消費$100
活動外判協辦 : ActionHouse International Ltd 有豐富商業體育活動舉辦經驗,出發前有再做follow up call,前期email/Facebook update 充足
參加者安排 : 分4組,每組有10幾至20人,參加者估計約有60-70人
工作人員 : 大量工作人員,包括有外判公司,領展office員工,新翠/瀝源/太和管理員,動員人數幾近一比一
安全照顧 : 是整個活動安排得最好一環,每組車隊有5個或以上工作人員全程隨隊,全綫有明確指示路牌預先安裝好,並告訴參加者因打風關係 ,提醒要小心有關地方有樹倒在單車路,工作人員應事前有再次探路,除有個別參加者小小擦傷外,沒有大意外,超讚 !
單車提供 : 龍記單車提供爬山單車及頭盔,大部分單車都很新淨,幾近全新,很奇怪有一新單車行程中斷單車鏈,但很快安排更換,沒有影響參加者行程
食物 : 電解質飲品水動樂500ml x2,波蘿凍飲一小杯,蛋撻一個,曲奇餅2塊
終點記念品 : 領展快乾毛巾一條,保濕膏一小枝,冇寫名記念證書一張
滿意度 : 9分,欠1分是起步點波蘿凍飲太細杯了:(  是一隻試酒小紙杯,應不多過一啖份量,下有期望與落差圖


2016年10月21日 星期五

長發市集重現馬灣

真替長發前主席李先生高興,在用盡洪荒之力後,終能建成馬灣優質市集,真是可喜可賀,希望馬灣市集生意興隆,長做長發。

細看馬灣市集經營模式,原來李主席已盡吸建華的精萃成為街市承租人 ,試以逸東街市作比較:
(1) 建華全逸東獨家街市,李主席全馬灣獨家街市
(2) 建華獨立承租逸東街市,李主席獨立承租馬灣街市
(3) 建華垂直壟斷,身為街市承租人但同時營售賣豬肉蔬菜,而李主席也是垂直壟斷,身為街市承租人但同時營售賣鮮魚及雞

其實有時街市承租人兼營攤檔,所謂的垂直壟斷是被迫的,攤檔冇人做就要自已上了。

=========

hk01.com  撰文: 呂嘉麗   更新日期: 2016-10-20 

2009年前政府規定,每一萬人應有約40個街市檔位。人口達15,000人的馬灣卻只有一個超市,不少市民須到青衣或荃灣買餸。近來島上多了個市集,原來搞手是半年前罷市的青衣長發街市商會主席李錦源,一個人籌辦,為萬多人提供新鮮菜、雞、豬、魚和水果。
......
=========
【領展風波・頭也不回的豬肉佬】
明周    撰文: 關震海      攝影:關震海 2016-10-18
今年年初,領展旗下街市的管理權外判建華(街市)管理公司。長發邨街市商會聯會決定在新年罷市七天,領展未有理會。當日商會聯會主席李錦源離開服務廿多年的長發邨,擱置退休計劃,到馬灣開闢新街市。他說寧做為民的豬肉佬,不做任人魚肉的生意人。2016年10月7日 星期五

領展活用循環貸款好處多

領展話循環貸款好處多,基本上唔使揸現金,因個個月收租現金流入多到爆,現金太多在手是浪費,但如果突然有業主等錢使,例如,我說例如緊急放售又一城,你當要飛身撲水買,銀行循環貸款2日就比到錢你,你話係唔係好過揸住大舊現金係度等先,因機會唔知幾時出現。

企業簡報 P.24  2016-09

2016年10月6日 星期四

已作檢討街市外判無問題

選舉完畢,檢討完畢。
回歸正常運作。
【已作檢討】領展:街市外判承包制度無問題
2016-10-06  Now TV
【Now新聞台】領展房產基金表示未來將繼續積極在九龍東發展甲級寫字樓。
另外,領展早前購入的旺角工業貿易署大樓,預期明年年底完成翻新,管理層表示,目前已與多個品牌洽談租務,包括日本及韓國品牌零售商。

此外,管理層指,已完成街市外判承包制度的檢討,並無發現制度有大問題,認為每次翻新過程中,均會出現不同聲音及意見,又指翻身後大部分原有租戶會繼續租用舖位,而領展內部投資回報指標約15%。

===========
領展:街市爭議屬借題發揮 沿用外判制度
2016-10-06  頭條日報
領展(00823)行政總裁王國龍表示,街市外判制度檢討接近完成,公司認為整體承包的制度並無大問題,行之有效,故會繼續沿用。他表示,早前鬧出街市爭議是因為接近立法會選舉期,有人借題發揮所致。

他指出,過去街市翻新工程完成後,商戶都會因為人流及生意額改善而表達正面意見,通常是工程期間社會出現聲音,而在大部分街市的情況,大半商戶會在翻新後續約經營。他又說,街市翻新後可以帶旺商舖人流,領展不會只在街市商戶加租,部分會在商舖租約反映,公司對商舖的投資回報率內部目標是15%以上,但街市是獨立於這項指標。

另外,領匯企業傳訊及對外關係總監盧炳松稱,屯門良景街市早前發生暴力衝突,目前仍在司法程序,故不加以評論。但他透露爭議已經解決,一些小販改為遷入街市營運,區議會更去信答謝領展解決當區持續30年的小販問題

2016年10月2日 星期日

領展進軍中國的擔憂

看到上海企業天地北京歐美匯EC Mall 的最新消息,發展都很順利,絕對沒有二流分析員對領展進軍中國城市的擔憂,但今日無意中看到各大城市的空氣指數,北京應是全國最差,如果你問Link仔對領展進軍中國城市有沒有特別擔憂,答案是有,唯一最大的擔憂就是空氣污染。
看完這個網站實時空氣質量指數 ,令我想起一句電影對白 :
如果世界上連一滴乾淨的水,一口乾淨的空氣都沒有,掙再多的錢又有什麼意義。《美人魚》周星馳


2016年9月26日 星期一

十大離譜街市

正當泛民要求起食環街市及反對街市承包外判之際,原來也有人贊成街市承包外判。

>> 107動力建議, 食環署應檢討街市政策, 將個別經營困難及長期空置的街市出售予私人承辦商, 又或可將部份公眾街市先外判予私人承辦商負責經營, 此舉可改善因官僚程序而未能有效管理公眾街市, 減少行政開支和虧蝕。

有關報導
107動力全港公營街市調查及研究報告 附件一
直擊食環街市淪廉價迷你倉  線報 2016年 09月26日

2016年9月13日 星期二

現崇山商場最凍21.7度

可以連接現崇山商場至黃大仙鳳德商場的控制中心BMS嗎? 慳錢又環保


2016年8月26日 星期五

關於屋邨公共空間設墟市

關於天耀設臨時墟市,紓緩因街市裝修難以購物的問題,Link仔並不讚成領展同意天耀開此先例,就算開放天耀廣場設墟市,擺賣及招租細節都應與領展討論,及只限臨時設置,當天耀天慈裝修完成就要結束,因為如天耀設臨時墟市先例一開,全港百多個附設領展商場街市屋邨都有機會有樣學樣,領展也是相關屋邨公共空間的業主,同意打着抗衡領展旗號的組職在領展擁有業權的地方舉辦墟市,是不是有點荒謬?
如此做法有如餐廳容許客人自攜食物進入坐下享用,有沒有考慮領展商場/街市裏已付正式租金及申請相關營業/衛生牌照的商户利益?有沒有考慮基金單位持有人利益?
我同意墟市是有社會功能的,我讚成嘉年華式墟市,但建議請在公園,球場,閑置土地設立。

=================
立法會房屋事務委員會參考文件 :
房委會馬上開放公共空間 以居民市集 突破領展霸權
抗議房署左閃右避 縱容領展霸權 要求清晰交代申請屋邨場地辦墟市方法 

=================
【時事全方位】屋邨墟市能滿足居民?(一)
【時事全方位】屋邨墟市能滿足居民?(二)
【時事全方位】屋邨墟市能滿足居民?(三)
2016-08-26 Now TV
【now新聞台】題目:天水圍辦墟市能滿足居民需求嗎?
(一)
天水圍居民組織長期抱怨領展壟斷街市商場,令物價高踞不下。房委會計劃試驗在區內公共空間開辦墟市,這個方法是否足以回應居民訴求?又有甚麼利弊?
撐基層墟市聯盟組織幹事趙羨婷指出,在天水圍天耀邨的公共空間開辦墟市,需先徵詢各持分者同意,包括領展在內。她促請房委會公開地契和公契條款,交代邨內哪些空間由房委會和領展共同擁有,而哪些空間由其他持分者擁有。
(二)
元朗區議員陳思靜贊同開辦墟市,但認為需先改善相關配套,不能推行過急。
他指天耀邨墟市的計劃書與天秀墟的計劃書相若,擔心若仍是由非牟利團體和弱勢社群舉辦墟市,攤檔或未能自負盈虧,亦有可能影響經營墟市的低收入人士領取綜援的資格。
(三)
元朗農墟主席黃元弟指,他們不僅服務天耀的居民,亦樂意到缺乏街市的地區開辦墟市,但需要有政策支持。
他認為香港可以發展農墟,並指若多開辦農墟,農夫可親自推銷,能夠增加盈利。
================

2016年8月17日 星期三

領展車場有蚊,外判商疏忽受罰

很有趣案例,領展慈雲山慈民邨停車場被發現有蚊,領展雖然是資產經理人,但因外判管理所以冇事,但外判物業管理公司康業,則因疏忽受罰$7500
慈民邨停車場  (on.cc)

領展泊食易App研發應用

北京歐美匯 EC Mall 有使用非自家官方商場 App「悅逛」,但比較香港領展官方App「領展泊食易」功能就相對較遜色,領展在消化及吸收「悅逛」App在北京使用經驗後,領展泊食易有更多創新,功能包括 : 商場駕駛導航,預報剩餘車位,紀錄泊車位置,泊車轉乘港鐵優惠,食肆遙距取票,飲食指南活動推廣,一小時免費無線上網。

相關Link仔討論 :
北京歐美匯-商場科技應用勝香港
領展泊食易App 好正

領展泊食易App製作背景影片 :


而國內非自家官方商場 App"悅逛"目前已合作的商場,包括歐美匯,世貿天階,金地中心,太古里等,當用戶距離附近商場500米以內,就會收到推送的商家信息和相應積分。悅逛禮物則是附近商場和商家提供的小禮品,有相應的積分要求,目前用戶可以通過分享到朋友圈邀請朋友幫忙積累積分。

2016年8月12日 星期五

回應林Sir對領展的罪狀

林Sir對領展連環發炮 :
2016-08-19 【利財筆記】林Sir拆解領展托價因由
2016-08-18 林本利- 壹週Plus : 買地產股何須揀領展?
2016-08-12 【利財筆記】領展變質十罪狀 林Sir籲股民離場
2016-08-11 林本利- 無信不立: 壹週刊(壹角度):領展變質禍根竟是梁振英
2016-08-04 林本利- 無信不立: 壹週刊(壹角度):領展一眾董事齊齊分豬肉
2016-07-28 林本利- 無信不立: 壹週刊(壹角度):領展薪酬與業績不相稱
==========
Link仔回應林Sir對領展的罪狀 :
(1)我每天都經過太和,完全不覺得居民受苦,那些"覺得屋邨居民受苦的"都不是屋邨居民(包括林生及葉太),我見到的太和屋邨居民都很欣賞太和商場及街市的改善,我不相信太和屋邨居民想要一個老鼠橫行的wet market 。
(2)全世界大部份上市公司都是用這些股份獎勵計劃來鼓勵員工,因為公司表現與員工榮辱與共,攤分數年行使也防止了短暫的托價。
(3)鄭明訓+蘇慶和的所謂管治只是舊日房署的伸延,2人根本完全浪費了領展優質資產的潛力,2人離開及王國龍出任行政總裁是領展股東的重大喜事。
(4)回購股份並非托高股價,這是資產管理手段,因售賣商場後就沒有租金收入,在沒有新商場/寫字樓建成前,回購股份就能維持及調整收入,股東派息就有保證。
(5)買REIT不是看PE的,如果是這樣簡單,就沒有現在的騰訊,REIT最重要是穩歩增長的派息,透明的業績及優質管理層。
(6)人民幣升跌對於兩個內地商場寫字樓,整體影響有限,得比失多,能買到北京歐美匯商場是極度幸運,裡面不單止收租的回報,還提昇了領展的視野。
(7)請林Sir看一看下面的6個小方塊,領展每一個動作都是看圖識字而矣,各位在買其他REIT前,也請大家看看有沒有根據此操作運行。
(8)評論說領展高層的薪酬過高,不合理與公司業績脫鈎,但參考外國CEO薪酬例子,一般計算方法都是按公司年收入的0.1% - 0.4%作為CEO薪酬,同一算法用於領展 : 2016-03 Revenue $8740M x 0.4% = $34.96M ,再看看王國龍上任多年的佳績,我覺得是絕對值得的。

領展策略報告 P.11
=============
2016-02-23【林Sir亂市理財術】領展林Sir點睇?

葉劉 : 我哋一齊移走三座大山

其實除左飼養吸血基金的強積金外,LINK及MTR都不是大山 !

=========
熱門評論 :
Clarence Cho 讀者回應
葉太也被民粹擊倒了!領展和港鐵作為商業機構,在平衡股東利益和社會責任已做得很好,不應該將支援低收入階層責任放在企業手裏。另一方面,領展表示租金平均只佔租戶營業額11%,是偏低水平,但商塲質素大幅提升,有目共睹,請問有什麼問題?加以下日本鐵路影片,比較MTR表現 :

2016年8月9日 星期二

領展街市 - 早晨八達通

終於有番個中肯D既電台訪問,可惜這個平台快將不在 :(
=======
2016-08-08  DBC 早晨八達通
嘉賓:吳鴻揮 (領展街市資產管理助理總經理)
主持:楊振耀、尹志強、盧覓雪
吳鴻揮:公共街市漸變夕陽行業
【早晨八達通】領展街市資產管理助理總經理吳鴻揮話,公共街市已經漸變為夕陽行業,所以希望透過翻新街市吸引更多顧客。佢又話經營街市都要與時並進,加入更多元素令市民可以享受到街市購物嘅樂趣!想知街市未來發展會點?即刻聽重溫啦
1/ 新街市與傳統街市服務模式的最大改變?全球街市發展情況及數據?
2/ 領展新街市還有沒有活雞供應?
3/ 街市會否因為科技進步網購送貨太方便而面臨淘汰危機?或者開發街市網購送貨服務?
4/ 有沒有研究在領展商場旁邊發展限時經營的天光墟市集以應市民訴求?2016年8月3日 星期三

方國珊收服領展蝙蝠

為了收服這「小精靈」,訓練員方國珊(小方)多年來走遍香港,今次她再次出動,收服了領展蝙蝠...

領展車場月租客打風無位泊

領展車場月租客打風無位泊,希望領展有關部門想方法處理。

參考領展相關浮動車位覆函 :
領展回覆屯門區議員有關停車場的月租「固定車位」改「浮動車位」

2016年8月1日 星期一

逸東邨香港街市開幕了

逸東邨香港街市開幕了,通常朱凱廸第一時間企係街市門口示威,咁我就有新街市相睇,但點解唔見朱凱廸係街市門口示威嘅 ?
係呢個moment唯有去睇下巡領展場巡到痴線嘅O2,會唔會唔頂得頸C忽痕去睇開幕呢 ?
原來佢 >>>

2016年7月29日 星期五

領展薪酬合理

有評論說領展高層的薪酬過高,不合理與公司業績脫鈎,但參考外國CEO薪酬例子,一般計算方法都是按公司年收入的0.1% - 0.4%作為CEO薪酬,用同一算法用於領展 :
2016-03 Revenue $8740M x 0.4% = $34.96M
再看看王國龍上任多年的往績,能用$35M年薪留住優秀的領展CEO是絕對超值的,如果我是領展薪酬委員會成員,我甚至會建議公司收入x 0.5%給龍哥。
==============
領展薪酬政策
目標及策略
我們的獎勵方針是建立一套包含道德和價值觀的績效評估文化,以進行論功行賞及維持市場競爭力,使我們的僱員與基金單位持有人的利益維持一致。為達致上述目標,我們的薪酬策略會兼顧短期和長期的可持續表現。在績效考核時,我們不僅考慮短期及長期所取得的表現,更會考慮有關表現將如何及會否持續。
為確保薪酬能配合我們的策略,釐定個人薪酬時會根據業務目標進行績效評估表現,亦會考量有否恪守領展的抱負、使命及信念。執行董事及高層管理人員均接受360 度全方位評估,作為彼等之年度績效考核的一部分。

能交出如此亮麗成績表(2016-03),用$35M年薪留住領展CEO實屬合理

葉太成功為鴨脷洲街市爭取水喉

葉太好野,飛身致電CEO,成功為鴨脷洲西邨街市爭取水喉,龍哥答應立即放水 :D

=====2016年7月27日 星期三

2016年7月26日 星期二

Pokemon 商場吸客

如果考慮引入精靈,希望領展的風險管理小組要研究一下相關意外責任。

=========
教你用Pokemon Go道具提升人流 $4.6吸客30分鐘
2016/07/25  經濟一週
其實係外國,Pokemon GO熱潮已經十分火熱,更加有商戶利用道具,成功提升人流。美國一家薄餅店便成功用10美元,成功吸引玩家到訪捕捉小精靈,最後令餐廳營業額提升75%,係咪好心動呢?依家香港零售業個個都叫救命,或者可以用呢招,發下精靈財。究竟商戶要點做先可以提升人流呢?小編今次就一一話你知。
「引誘模組」提升精靈出現率
方法好簡單,其實就係利用Pokemon GO內的「引誘模組」(Lure Module)道具。用這個道具可提升該地方的精靈的出現率,只要在該地點的人都可以捕捉有關精靈,且出現的精靈亦較為罕有,時間長達30分鐘之久,如此便可吸引其他人前來捉精靈。
用這道具,每次需要用100個金幣(POKECOINS),一次過買8個「引誘模組」,成本則低至680POKECOIN,即是每個需約85個POKECOIN。
而目前買100個POKECOINS是港幣8元,每個是0.08元,大量購買下,788元可購買14,500個,即每個POKECOIN低至0.054港元。換言之,一個「引誘模組」成本可低至4.6元。利用4.6元便可有30分鐘吸引人流,如果一間餐廳由上午11點營業至下午11點,用足12個鐘道具,成本也只是110.4元,一個月30日就是3,312元,如此成本比在電視廣告、雜誌賣廣告更划算。
而且是切切實實吸引人流來你的店鋪,反而在電視、雜誌、甚至是facebook等社交媒體落廣告,只能保證消費者看見,不能保證他們必定會親身到你的店鋪,所以橫睇掂睇,這個「引誘模組」道具對商家來說,是存在很大吸引力。

2016年7月18日 星期一

Link The Bike - 2016

3年前,那日中午,我坐上了領匯開往大埔的橙Bike
3年後,我再試Link the Bike
為避開猛烈陽光,昨天星期日4點去到太和客服,上次我借一架,今次有人陪我表明來意要借2架單車,同上次一樣我都是首位借用單車人仕(宣傳不足?),客服們都雞手鴨脚地討論做法,例如到底應填1張表或是2張表,我說1個人借2架車當然是填1張表啦,今次2016版本Link The Bike改善了很多 :
(1) 即日購物$50一架,最多$200四架 全日10:00-18:00 (上次$300一架3小時)
(2) 按金 $500一架 (上次$2000一架)
辨完借車手續,我以為係橙色木櫃攞車,原來D車擺左去貯物室(前議員辦公室現吉),跟住阿姐影相為記。
跟住臨走前,我期望阿姐同我講"玩得開心D",但現實版阿姐話 : "出面咁熱踩單車有乜好玩"  我唯有O咀苦笑。

2016年7月14日 星期四

肥仔强烈反對領展淆底

我開始有D鐘意呢個肥仔孫柏文雖然下文有D粗老,可能飲大左,但佢講既野都有D啱聽


2016年7月12日 星期二

當大象遇上了黃蓉

Link仔主要有2大持股,過去持有的7年都沒有遇上,各不相干,她們在茫茫股海中,原是分別屬於2個階層,直至今年中竟然相遇,然後又繼續天各一方,你說怎教Link仔不傷感呢,所以說選股如選老公老婆,切勿看錯。。。2016年7月11日 星期一

確認居屋租置車位可賣

鏗鏘集 (一紙之諾 2016-07-10) 透過土地查冊,取得當日房委會與領展之間的買賣契約、再配合屋苑的地契、公契等等法律文件,交由專業人士分析,看看「魔鬼」是否藏在細節中?
節目內容根據契諾文件,明確指出居屋/租置屋邨商場車位可賣,最重要是清楚說明了拆售車位並非走法律罅,而是政府刻意容許新賣家可拆售車位的
契諾文件清楚指明車位可賣

2016年7月7日 星期四

林鄭對領展的7項關注

林鄭的7項忠言比起果個忽然民生人仕絕對超班百倍,聽落都耳仔舒服。

林鄭對領展的7項關注 :
1. 我聆聽 : 領展就着出售物業的策略和街市整體承租商制度。
2. 我提醒 : 領展轉售物業,有關規定應該轉移給新買家,及要清楚說明有這些限制存在。
3. 我呼籲 : 領展應該主動去回應公共屋邨居民在契約以外的問題及日常生活上的需要。
4. 我呼籲 : 領展應該繼續一些良好的作業good practices,譬如為傷殘人士提供泊車優惠。
5. 我鼓勵 : 領展應該建立長者友善社區,譬如在商場增設一些坐位給老人家用。
6. 我希望 : 領展妥善地去處理物業管理和維修的投訴,如衞生問題或者關閉無障礙通道。
7. 我敦促 : 領展應該繼續加強與區議會、區議員和當區居民的溝通。

推介閱讀 :
叻人和扮叻人(何安達)
梁特罵領展不如做實事 (王永平)
===========


2016年6月29日 星期三

炮打領展 謬誤百出

CY可能眼紅林鄭講3坐大山搶風頭,正所謂選特首?鬧領展!
CY這次都要搶戴反LINK光環了 ,但領展也不示弱,提出多項數據反擊。
節錄信報江麗芬及蘋果鍾劍華好文分享給大家。
自我感覺良好

2016年6月27日 星期一

前主席反駁領展壓搾租戶/街坊

今日領展趁一片"歐歐"聲,乘亂燒炮杖創歷史新高,Link仔當然鼓掌。
而領展前主席蘇兆明都爆seed助慶。
=======
【封面故事】領展跑贏樓市之謎
港股策略王  2016年6月26日
過去十年,領展的股價跑贏樓市。由2007年至2015年的樓市高位,樓價升咗1.1倍。同期,領展的股價升咗1.9倍。
有指領展的收益係來自壓搾租戶,領展前主席蘇兆明就咁反駁喎!2016年6月15日 星期三

隆亨市集M.C. BOX 開張了

又一漂亮整潔的領展街市開張了,大圍 M.C. BOX 隆亨市集  裏面個賣通粉檔好得意,8蚊半斤任你玩,我放假要去玩下,未去前睇下2位網友隆亨巡視紀錄O2翻新前Alex Ho翻新後既分別啦 :D方國珊好似好鐘意M.C.Box 呀


2016年6月13日 星期一

領展守龍門 置富做後衛

今日看到一篇比較領展與置富的好文領展與置富—本地民生REIT入門分析,建議大家細讀,對於領展及置富這對REIT防守孖寶,黃國英建議領展守龍門而置富做後衛 ,大家意見呢?

領展置富防守孖寶

2016年6月10日 星期五

領展5個資產物業群

領展業績視頻分享:
(1)領展2016年年度業績簡報會
(2)深入淺出講領展業績重點  by 滾雪球兄

在領展2016-03業績簡報會提到了將推行全新資產管理模式,分5個區選20個較重點物業營運規劃,交5個資產經理操盤,唔使好似以前要幾年將D計劃批來批去,但icable blog說是引入內部競爭,5個經理唔單止要同出面商場鬥,仲要同自己人鬥,梗係要爭表現了,大家是否同意呢 ?
資產經理左起梁嘉保(九龍中AGM),黃兆漢(屯門M),高子晴(將軍澳M),曹卓瑤(九龍東M),馬志剛(天水圍AGM)

2016年6月8日 星期三

區諾軒大戰王國龍

終於有機會見識龍哥現場表現,好彩長毛唔係度,否則會爆粗。
幾乎走寶,原來龍哥今朝係RTHK英文台大戰區諾軒,首次聴龍哥電話對質開片,表現水準之上,辯論時有根有據,回答也很大體,區諾軒也不示弱,交足功課,還有區諾軒夠勤力,仲翻譯大部份對話,唔使我再花時間,讚!

對話選句 :
龍 > 請不要混淆社會福利和企業社會責任
區 > 我必須指出王國龍是一騙子
區 > 你不遵守諾言舉行會議
龍 > 我們要求會議是有禮貌講道理的(civilized)
區 > 王先生口說歡迎競爭,但實際是沒有競爭
龍 > 可先容許我完成發言嗎?
龍 > 區先生請你做些硏究,政府街市租用率低於70%,每年還需要額外補貼4億,但領展街市則不斷改善 (Link仔註應是每年蝕5億)
龍 > 區先生你需要先看看什麽叫做壟斷(Link仔註東涌天水圍的所謂壟斷,並不是領展做成的,她出世已經是這樣,你要解除壟斷起新街市,你應該找政府,而不是領展)

雙方大戰一觸即發 ...

2016年6月7日 星期二

[已售]天馬苑浮動車位的風波

與領展無關,但比領展停車場負責同事參考下,以作將來遇到類似事件時作較適合的安排。

2016年5月31日 星期二

道德光環個個爭住戴

最近政圈中人都劍指領展,恍惚批評領展,就能配戴道德光環,感覺猶如直登天庭,說話頓然字字鏗鏘,所以人人爭住戴這道德光環,連特首及司長也來分一杯羮。
他們都忘記了自由市場的運作,增加供應建新街市才是解决方案,如果政府破壞自由市場規則,領展被迫可做的就好像孫柏文所說 : 加快賣場 。

2016年5月30日 星期一

客貨車太高難泊浮動車位

浮動車位原設計意念善用資源是很好的,但現在遇到實際問題 ,領展既然口頭保證能提供車位給月租客户,順利邨客貨車月租客户阿天遇到困難,只有第一、二層樓底夠高,可以泊客貨車,其餘第三至六層,樓底只得1.8米,他的客貨車無法進入,從這案例看到,領展應該為個別車場客户想方法解决,減小矛盾。

順天邨停車場有六層,但只有第一、二層樓底夠高,可泊客貨車,其餘第三至六層,樓底只1.8米,客貨車無法進入

2016年5月26日 星期四

太和街市有糉派呀

太和街市有糉派呀,快D去排定隊啦,端午節@太和街市
太和街市端午節派糭   (Link仔攝)

2016年5月25日 星期三

新泊食易App有亮點

視頻: 泊食易製作背景
========
新泊食易App有亮點 :
(1) LINK+MTR 首次合作
(2) 多左食肆可遙距取票輪候入座撑領展

最近大量領展負面抽水評論充斥各媒體,但令我覺得奇怪是葉劉也說領展不負社會責任,她也來分一杯羹,相信這個議題太好做了,內容多人關心,又容易入手大做特做。
新民黨約見政務司司長林鄭月娥,反映領展管理問題和要求復建街市。 RTHK
今日看到下面撑領展文章,就好像一絲清泉,大家共享之。

2016年5月10日 星期二

領展的社會責任

領展經常被人攻擊缺乏社會責任,但並沒有提領展本身對股東的經濟責任。

領展有沒有企業社會責任?  李建華  信報  提到 :
如果問筆者領展需要有「社會責任」嗎?我說要,其責任就是如何提高更多元及能承受的消費選擇,去吸引更多區內(公屋戶)及周邊居民前來消費,從而提升租值賺取更大(有價值的)利潤。

王國龍出席TVB時已講清講楚,我覺得好滿意,溝通效果一定好過同佔領領展office,果班犯民紅衛兵開會對駡好,你睇下附圖果個紅衛兵,衝入領展office批鬥領展種生菜嘅咀臉,你會跟他開會嗎?  我只能說2個字 : 討厭 !

社會民主連線 facebook

============
王國龍:領展盡社會責任與商業運作無衝突  tvb.com
2016-05-07
領展行政總裁王國龍出席本台節目《講清講楚》,被問到是否認為擁有全港近半街市,等同營運公共事業,王國龍強調,公司一直有盡社會責任。
王國龍表示:「公共事業的意思有點不同,如何令消費者覺得物有所值,選擇有,環境好,這是我們每天自我要求。另一個方法演繹這概念,就是很多人說我們有否社會責任,社會責任在數方面可以做到,與商業運作完全沒衝突。如果做一個商場,令消費者開心,社區開心,就是希望他們消費多些,買多些,所以這個循環的很重要。」

2016年4月30日 星期六

蝴蝶街市重開

蝴蝶街市大堆頭 : 全港最大單層街市佔地30,000尺
More at O2 Blog : [領展商場] 蝴蝶廣場 @2016-04-30
========
翻新逾年蝴蝶街市重開 建華系商戶進駐 首日減價
發佈日期: 2016-04-29  撰文: 黎靜珊 黃煒堯
屯門蝴蝶街市去年1月起開始清空翻新,只得少數商戶能繼續在臨時街市營業,街坊缺乏選擇。蝴蝶街市翻新一年多,今日終於重新開張,外觀與樂富和天水圍天盛等豪華街市相似,光鮮而潔淨。雖然蝴蝶街市仍然由領展管理,但《香港01》記者現場發現,與承包商建華(街市)管理公司關係密切的商戶已悄悄進駐,全方位涵蓋豬肉檔、菜檔及魚檔。街市開幕,菜檔平賣益街坊,連「建華系」肉檔都加推八達通付款95折優惠。

兒童購物車只及小童腰部。(黃偉民攝)hk01.com

2016年4月28日 星期四

固定車位 Vs 浮動車位

正當機械式立體停車設備之設計製造在日本,台灣以至內地不斷發展之際,犯民多個組職以紅衛兵之勢衝上領展總部作無理要脅。
其中一點是停止停車場浮動車位計劃,參考機械式立體停車設備之設計,固定車位之概念根本可以完全不存在,車場是100%浮動車位,最重要是管理公司能為月租車位人仕提供車位就夠了,雖然機械式立體停車設備在香港還不普逼,但如在香港推行,固定車位在此等車場將不存在。
領展新街市問題多多,到底傳統街市又因何衰落

新網媒端傳媒發表了一街市專題,讓大家多角度思考街市問題。

===============
油麻地街市的一場對談:新還是舊,只能二選一嗎?
為了香港近期熱議話題,我們來街市走一走,談談「領展」的新街市問題多多,看看傳統街市又因何衰落?
端傳媒  2016-04-26
訪問&整理:曹疏影;錄音整理:張書瑋、馬璐瑤

Link仔選段:
建築師何尚衡說
領展街市翻新後加裝了冷氣、扶手電梯和升降機,除改善了基礎設施和設計外,還引入了顧客喜歡的店舖如阿信屋,它做的其實是「街市當代化」。
雖然香港人經常批評領展,但若讓他們自己來做,問想用房委還是領展的方法去經營街市,他們可能自己都會造一個領展出來。所以我們才沒法改變領展。領展其實代表了香港主流的價值。

太和街市變發霉水簾洞

收到O2通知太和街市變發霉水簾洞,病在床上的Link仔立即彈起,今早立即往太和視察水簾洞,好彩太和街市漏水地點已清理 ,抬頭細看漏水原因,原來該處正位於高座主建築物及低座副建築物之間的接縫,通常大厦接縫是最難處理防漏的,見到管理處新裝了接水引流導管,希望能疏通疏通,但紅雨黑雨不保證呵。
其實太和廣場的透光天井都有潛在漏水問題,此問題10多年來都困擾太和廣場,根本這是天生建築設計問題,現在只能做治標救火防漏工作矣。

領展街市裝修完未夠半年 落個雨都變發霉水簾洞 - 太和  2016-04-27 毛記電視

太和街市漏水地點已清理    2016-04-28  Link仔攝

太和街市門口3D壁畫及休息坐椅均正常設置    2016-04-28  Link仔攝

2016年4月15日 星期五

殺老店的元兇

「老店未必佳」
2016/4/14  蔡東豪 立場新聞

樂意扒房、楓林小館等老牌食店相繼宣布結業,傳媒照例大做文章。通常矛頭直指租金太高,迫死仍然受歡迎的老店。左丁山另有看法,以楓林小館為例,他指近年水準跟以前相差甚遠,他的朋友之間早已放棄。歷史悠久不是免死金牌,老牌食店不能與時並進,難免被淘汰,這現象在任何行業也有可能出現。

幾年前,位於灣仔莊士頓道的龍門酒樓結業,東主家族把物業賣了幾億元,我也有不捨得的感覺,畢竟自小幫襯。當年有電視台為龍門結業拍了套記錄片,見證老店結業過程,其中一幕至今難忘。龍門結業最後一夜,夜市全場爆滿,氣氛高漲,東主和食客打成一片。一位女食客告訴東主:「我細細個有嚟食,後來搬家沒來,聽到結業很不捨得,專程訂位今晚送別。」東主笑着答:「幾十年先幫襯一次,唔怪得我地執笠。」

我仲衰,最後一夜也沒去。事實是我們已不再關心老店,因為關心是需要行動,而所需要的行動是不斷幫襯,不是在最後一夜出現。我們沒幫襯老店,如左丁山説,或者說明了一些事情,例如老店追不上時代,或者新一代食店做得真的好。業主可能是無良,但未必是殺老店的元兇。
位於灣仔莊士頓道的龍門酒樓2009年結業前       (Link仔2009-09-18拍攝)
灣仔莊士頓道的龍門酒樓正門 2009年結業前       (Link仔2009-09-18拍攝)

===============

用心經營30載 柴灣小食店不敵租魔結業
2016-04-15
【on.cc東網專訊】 再有老店因為不敵「租魔」而要結業。何生何太這對老夫婦在柴灣環翠商場,經營小食店大約30年,但由於業主加租,兩夫婦無奈決定將一生心血結束,小食店會於今日(15日)結業,他們都顯得難捨難離,「街坊個個都好愛戴我哋,我都好多謝佢哋。」

臨別依依,不少街坊都專程到來幫襯,並寫下心意貼,表達對老夫婦不捨之情。老闆娘望住牆上貼得滿滿的心意貼,勾起了不少回憶,她指不少客人從小開始光顧,兩夫婦見到他們日漸成長,都覺得好安慰,「讀中學時嚟食,食咗16年,今朝臨出門口前拉篋嚟食,佢話19號先返到嚟香港,但我已經結業了。」

過去30年來,何生何太每日工作10多小時,早上5時已經開檔準備食材,到晚上7時才收工。老闆娘形容要做得長做得好,最重要用心經營,「因為周圍名牌,我呢度地方又細,同埋無冷氣無靚座位,將食物用心做,入靚貨將自己所學集中喺呢度。」

小食店最出名的食物包括咖喱撈麵和瑞士雞翼,兩年來都無加過價。在不少街坊心目中,這間小食店有家的感覺,有客人形容「充滿人情味,小學嗰陣一係同屋企人,一係同小學同學一齊嚟到,依家同佢哋仲有聯絡,充滿回憶。」他們又稱讚食物材料份量足,「佢落料方面好足,可能食碗碗仔翅,豬骨湯裏面啲料唔少,冬菇和肉絲都好足。」

由黑髮做到白髮,何生何太雖然退休,但會展開另一場學習之旅,他們表示會去學電腦增進知識,和去旅行增廣見聞。他們亦計劃將來在附近餐廳,寄賣自家製的芒果布甸和奶凍,希望為一班街坊繼續提供味覺享受。

用心經營30載 柴灣小食店不敵租魔結業  on.cc
==========
【告別愛群】生客慕名而來 澳門客都有
蘋果日報 2016-04-21
屹立屯門安定邨(H.A.N.D.S)逾30年的愛群餐廳,經營至今日便結業,餐廳午市時人頭湧湧,坐滿4個舖位,更要排隊等位,招牌菜豬手、牛腩和牛肉下午已售罄。大批熟客和舊街坊亦紛紛來餐廳拍照留念,人稱「白頭佬」的餐廳老闆楊建平更成為「生招牌」,客人爭相與他合照,架走老花鏡在額頭的他笑笑口配合,幾乎來者不拒。

楊建平指,自結業消息傳出後,每日生意額大增40%,「好開心,好多熟客都返嚟搵我,有啲仲由細睇到佢大」,亦有不少「生客」慕名到訪,「有啲話響長洲、大嶼山過嚟,連澳門嘅客人都有!」他指近日午市和晚市都要等位,已多年未出現過,但他坦言不會改變結業的決定,「年紀大,要休息吓。」
......
==========
《東張西望》
2016-04-19 無綫
H.A.N.D.S愛羣薄餅餐廳,2016-04-19 無綫《東張西望》播出店東專訪,當中店東親自澄清餐廳結業因由 :

愛羣薄餅餐廳,2016-04-19 無綫《東張西望》播出店東專訪

2016年4月13日 星期三

長發街坊讚良景市集

建華辦一日遊訪良景市集 團友讚抵好多 長發商戶:樣板戲
hk01.com
Link仔撮要 :
長發街市「悠閒一日遊」,指可以120元報名參加一日遊,行程包括參觀妙法寺和恆香製餅廠、到流浮山享用海鮮宴,及參觀屯門良景市集。一日遊於周四(7日)舉行,團友朱太向記者展示剛從良景市集購買的餸菜,指良景市集「好乾淨,有冷氣,條路比長發街市闊很多,食物價錢亦較便宜」。

她表示在長發街市只能以10元買到3個檸檬,在良景市集卻能以相同價錢買到5個檸檬,「良景呢度用廿蚊買到8個橙,但長發10蚊只買到3個橙,呢邊(良景)抵好多!」記者詢問她,既與舊商戶同屬長發街坊,若他們遭逼遷會否感到不捨,她即表示:「唔會喎。」朱太更大讚一日遊的行程,對流浮山海鮮餐非常滿意。

「長發衛生好惡劣」

另一名參加一日遊的團友黎太認為,良景市集與長發街市的食物價格相差不大,並稱讚良景市集「四正啲、乾淨啲、選擇都多啲」。劉太則對建華接管長發街市、或造成價格壟斷不感憂慮,「長發衛生好惡劣!良景呢邊環境企理啲,價錢貴少少都可以接受」。多名受訪團友均表示,是在便利店看到一日遊的宣傳單張而參加。

街市「刺激法」定價沒有違反競爭條例

原來鼓勵場內商販價廉物美,促使周邊商販跟隨,呢招叫「刺激法」
============
房會街市交領展承包商 租貴捱轟 12新建街市將全外判 租金條款「撒手」
2016-04-13
【明報專訊】領展將部分街市管理外判予承辦商,令商舖租金大升,做法惹非議。不過,原來房屋委員會過去多年也有外判街市的做法,而未來5年轄下12個新建成屋邨街市,將全數外判予承辦商管理,租金由承辦商與商販自行商討,意味房委會在租金上同樣放手不管。
年初開業、被房委會外判管理的元朗洪福商場街市,承辦商亦是領展街市的管理公司,採取相近的手法營辦洪福街市。有多於一個不願透露姓名的小商戶提出兩項指控,包括承辦商收取高昂租金的同時,未能帶動人流;而小商戶需與場內多個由承辦商旗下公司經營的店舖競爭,形容經營艱難。有附近居民則慨嘆貨品價格高,無奈「貴都要食」。
洪福商戶:100呎舖月租雜費4萬
洪福商場及毗鄰街市由「好眼光有限公司」承辦,位於洪水橋洪天路,並非處於市中心,區內人口約1萬。綜合洪福小商戶提供數字,不論蔬菜、凍肉或雜貨店,約100呎面積的店舖,月租皆約3萬元,若計及管理費、冷氣費及差餉等雜費,月租達4萬元。有同時在領展旗下屯門山景街市經營的洪福街市雜貨店店東稱,他在洪福的店舖面積約80呎,連雜費月租逾3.8萬元;但山景店舖面積大1倍,連雜費月租只需約1.7萬元。
房署:房會外判非價高者得
承包商好眼光:不是社福機構
房屋署回覆本報查詢稱,房委會在評審承辦商時,會根據承辦商過往經營街市的表現和提出的租金,以混合計分制度評分,兩者比重相等,並非只屬「價高者得」。
另邊廂,不願公開全名的「好眼光」管理層蘇先生向本報表示,好眼光在評估是否租檔口予商販時,是以租金高低作優先考慮條件,直言「我們不是社福機構」。
運輸及房屋局長張炳良上月向立法會稱,房委會現時外判街市管理的模式行之有效,故新建成的屋邨街市將採取相同模式。現時房委會轄下22個街市中,有6個外判,若計及未來5年新建成的12個街市,屆時房委會轄下逾半街市均會由承辦商管理。今次承投洪福的管理公司,亦有承投領展街市。
承包商稱與「友好商戶」溝通售價
蘇先生稱,好眼光鼓勵場內商販「價廉物美」,承認會用「刺激法」,與個別「友好商戶」溝通,希望他們以較便宜價格售貨,促使周邊商販跟隨,但他未有透露「友好商戶」為何。記者上周所見,由好眼光持股的公司,有經營豬肉檔和海鮮檔位,均於街市內外顯眼位置豎立易拉架推銷特價產品(見另稿)。
處理商販求助的屯門區議員譚駿賢批評,好眼光在租金高昂下,以「刺激法」迫使獨立商販降低貨品零售價,令獨立商販深受影響,入不敷支。不過,資深大律師湯家驊認為「刺激法」行為沒有違反《競爭條例》,除非有關商戶是合謀以低於成本的價格「割喉」傾銷,以令其他競爭者退場,否則「刺激法」只是增加市場競爭。
房署未回應設租金上限否
對於房委會會否要求承辦商設定商舖租金上限,房屋署未有正面回應,稱房委會須在街市管理上給予承辦商充分彈性,以應付不斷轉變的營商環境,故租金及租賃條款均由承辦商與商販自行商討,但房委會會限制承辦商除租金、冷氣費、差餉及管理費外,不可收取其他費用。
明報記者

更多明報相關報導 :
旗下公司擁至少7檔 好眼光:不知情
小戶不開檔「減蝕」 房署將酌減租金

房委會外判街市承辦商    明報圖


2016年4月8日 星期五

共產 Vs 私產

好文分享 : 到底資產運作是社會主義好還是資本主義好?

============
C觀點 - 施永青
一旦掌權 革命者亦會反動
2016年04月07日

巴西總統羅塞夫,在求學時期已參加反對軍人政權的革命;曾被捕入獄,受到嚴刑逼供,仍堅守革命信念,立志要為人民爭取更多的權利,建立一個更公平的機會。想不到,近年不斷傳來消息,指她縱容下屬以權謀私,並從中分取利益。
聽到這種消息時,我起初的反應是不相信,覺得這可能是政敵對她的誣衊。但回想起來,類似的事情已一再發生,差不多已成了新興國家的通病。
在經濟落後的地區,人民的教育水平不高,生產力不可能在革命後迅速提升,即使有了更公平的分配制度,一樣沒法解決資源不足的問題。這時,手握權力的人就可以得到很多方便,或以權換取其他利益。
因此,越是中央集權的國家,官員貪污的機會就會越大。然而,香港的政客大都誤以為,只要能把商家的經營權收回政府手裡,他們就可以進行更公平的分配,不再讓商人欺壓市民。
他們主張政府收回海底隧道、收回地鐵、收回領展、收回電力公司……以免人民受到商家的剝削。他們不曉得,政府手上的權力太多,只會令人民自主的空間縮小。歷史證明,用價格去分配資源,遠比由政府分配,更為人民的接受。社會主義國家就是因為權力集中在政府手裡,才導致貪腐問題沒法解決。防貪的最佳方法是不讓政府有太多權力。
香港的政黨,雖然甚少以社會主義作標榜,但爭取的都帶有社會主義色彩。譬如,他們爭取由社會提供全民退休保障,爭取法定最低工資,爭取把公共服務公營化,這只會為官僚的貪腐提供更多的溫床。
其實,一個社會最需要的是私有產權的保障。有了這種保障,人們就願意努力去創造財富,而不是等待政府照顧。從商容易賺錢的社會,勝過做官才能賺大錢的社會。香港本來就是一個這樣的社會,但我們的政客卻想改變它。他們會令香港的社會變得更好嗎?外國的例子已證明,機會率很低。
大部分政黨在執政前都崇尚民主,中共早年也是這樣,因為爭取民主是向當權者奪權的最佳方式。但一旦當權後,他們就會害怕別人也會用民主的方式向他們要權,屆時他們對民主就會有不一樣的態度。
最不可靠的是勇武派。他們自恃有崇高的理想,做起事來就會不擇手段。認為靠暴力可以解決問題的人,很容易就會迷信權力,暴力本身就是權力的最高形式。這類人一旦掌權,就會不尊重法治,不尊重經濟規律,就會對既有的事物進行粗暴的干預,人民不會有好日子過。
以暴力進行革命的人,會覺得他們手上的權力是以鮮血換來的。一旦掌權後,就會牢牢抓住不放。他們很快會成為騎在人民頭上的「新階級」。他們所做的一切,都是為了更好地維護自己手上的權力。

2016年4月5日 星期二

Link仔親身到訪領展物業

Link仔終於能親身到訪領展物業了,一直以來希望能將網上的Link仔,實體帶到現實世界,上個月偉大的淘寶終於能把我的願望實現,原來有淘寶店可訂造手辦公仔,只需提供一張照片即可,經過不斷的和軟陶公仔店主來往通訊,對手辦Link仔作出修改,經過3個星期,Link仔終於出世了,雖然並不是完美,但能用RMB400大元完成此任務,我最終接受並送貨。

製作材料 :
軟陶(POLYMER CLAY),也叫彩陶, 是德國發明,因其多變的特性,風靡整個歐洲至今不衰,並傳進世界各地,現在又逐漸在大陸普及。軟陶材料色彩豐富,看上去像橡皮泥,但它的柔韌性和延展性都非常好,是一種集陶土,紙粘土,雕塑油泥,橡皮泥優點為一身的最新的手工藝創作材料,可用家居焗爐以攝氏 130 度焗即可。

Link仔在大元街市內

2016年3月31日 星期四

無綫專題:新舊街市

無綫《新聞多面睇》最近製作了香港街市的專題節目《新、舊街市》,展示了領展新舊街市的比較,也參考了一些食環街市現况,是一個不錯的製作,對香港街市做了一個總結。

熱血時報也發表了新不如舊何以遷就 對無綫這街市專題的不滿,覺得無綫在偏幫領展。

無綫《新聞多面睇》香港街市的專題節目《新、舊街市》

2016年3月23日 星期三

領展首披露租金佔收入比例

領展昨天首次披露租金佔收入比例,資料顯示商戶租金壓力仍低,租金佔營業額比率只為11.6% ,其實我好想D話領展租金貴既商戶比盤數傳媒睇下,等大家有個了解。

Link仔舊文 : 領匯租金與商舖成本
李根興[買起金磚頭商舖投資煉金術]討論了6盤生意租戶成本比例    (Link仔制圖)

================
領展暗示研加租
2016年03月23日 信報

2016年3月21日 星期一

領展街市地圖

多謝hk01做了一個詳細的領展街市地圖,也因為是用google開源製作,使我認識了Google My Maps的製作方法,又上了一課Google Map,為了方便大家日後討論,將來也可加其他相關內容進去,我加減了一些內容,如突出外判承辦商名稱,將誤放長發街市於大帽山改正放回青衣,此外也標示了Link仔,KennethO2駐守區域 ^_^       PS:有錯請通知。
領展街市詳列 - 80個領展街市營運中@2016-06-02 :

光亮-朗屏商場鮮活街市
光亮-富亨街市
光亮-富泰商場鮮活街市
光亮-雍盛商場鮮活街市
光亮-鯉魚門廣場鮮活街市

好眼光-禾輋廣場鮮活街市
好眼光-愉翠商場鮮活街市
好眼光-慈雲山中心好運街市(下層)

利揚-秀茂坪商場鮮活街市
利揚-順天邨鮮活街市
利揚-順利商場鮮活街市
利揚-寶達商場鮮活街市

宏安-天澤(萬有)街市
宏安-利東(萬有)街市
宏安-恆安(萬有)街市
宏安-彩明(萬有)街市
宏安-啟田(萬有)街市
宏安-富東(萬有)街市
宏安-景林商場鮮活街市
宏安-頌安(萬有)街市
宏安-寶林商場鮮活街市
宏安- 利安商場鮮活街市

建華-天瑞街市
建華-太和街市
建華-本灣市場
建華-良景市集
建華-長發街市
建華-啟業商場鮮活街市
建華-逸東街市
建華-隆亨街市
建華-葵盛東商場鮮活街市
建華-耀安街市iMarket

現代-彩雲三期商場鮮活街市
現代-頌富廣場鮮活街市

 石圍角商場鮮活街市 
HANDS 街市(友愛商場)
三聖街市
大元商場鮮活街市
大窩口商場鮮活街市
大興商場鮮活街市
山景商場鮮活街市
天盛商場鮮活街市
石籬商場一期鮮活街市
兆禧街市
安蔭商場鮮活街市
竹園廣場鮮活街市
何文田廣場鮮活街市
沙角商場鮮活街市
尚德廣場鮮活街市
東頭邨鮮活街市
長亨商場鮮活街市
長康街市
厚德(二)商場鮮活街市
建生商場鮮活街市
美林街市
秦石商場鮮活街市
彩雲二期商場鮮活街市
祥華街市
富善商場鮮活街市
華心商場鮮活街市
華明商場鮮活街市
慈雲山中心鮮活街市
愛民街市
新田圍商場鮮活街市
新翠街市
葵芳廣場鮮活街市
翠屏(北)商場鮮活街市
鳳德商場鮮活街市
廣源商場鮮活街市
廣福商場鮮活街市
德田廣場鮮活街市
樂富廣場鮮活街市
樂華南邨鮮活街市
蝴蝶街市
鴨脷洲邨鮮活街市
穗禾苑商場鮮活街市
瀝源廣場鮮活街市
麗閣商場鮮活街市
耀東商場鮮活街市
顯徑商場鮮活街市