2016年7月29日 星期五

領展薪酬合理

有評論說領展高層的薪酬過高,不合理與公司業績脫鈎,但參考外國CEO薪酬例子,一般計算方法都是按公司年收入的0.1% - 0.4%作為CEO薪酬,用同一算法用於領展 :
2016-03 Revenue $8740M x 0.4% = $34.96M
再看看王國龍上任多年的往績,能用$35M年薪留住優秀的領展CEO是絕對超值的,如果我是領展薪酬委員會成員,我甚至會建議公司收入x 0.5%給龍哥。
==============
領展薪酬政策
目標及策略
我們的獎勵方針是建立一套包含道德和價值觀的績效評估文化,以進行論功行賞及維持市場競爭力,使我們的僱員與基金單位持有人的利益維持一致。為達致上述目標,我們的薪酬策略會兼顧短期和長期的可持續表現。在績效考核時,我們不僅考慮短期及長期所取得的表現,更會考慮有關表現將如何及會否持續。
為確保薪酬能配合我們的策略,釐定個人薪酬時會根據業務目標進行績效評估表現,亦會考量有否恪守領展的抱負、使命及信念。執行董事及高層管理人員均接受360 度全方位評估,作為彼等之年度績效考核的一部分。

能交出如此亮麗成績表(2016-03),用$35M年薪留住領展CEO實屬合理

葉太成功為鴨脷洲街市爭取水喉

葉太好野,飛身致電CEO,成功為鴨脷洲西邨街市爭取水喉,龍哥答應立即放水 :D

=====2016年7月27日 星期三

2016年7月26日 星期二

Pokemon 商場吸客

如果考慮引入精靈,希望領展的風險管理小組要研究一下相關意外責任。

=========
教你用Pokemon Go道具提升人流 $4.6吸客30分鐘
2016/07/25  經濟一週
其實係外國,Pokemon GO熱潮已經十分火熱,更加有商戶利用道具,成功提升人流。美國一家薄餅店便成功用10美元,成功吸引玩家到訪捕捉小精靈,最後令餐廳營業額提升75%,係咪好心動呢?依家香港零售業個個都叫救命,或者可以用呢招,發下精靈財。究竟商戶要點做先可以提升人流呢?小編今次就一一話你知。
「引誘模組」提升精靈出現率
方法好簡單,其實就係利用Pokemon GO內的「引誘模組」(Lure Module)道具。用這個道具可提升該地方的精靈的出現率,只要在該地點的人都可以捕捉有關精靈,且出現的精靈亦較為罕有,時間長達30分鐘之久,如此便可吸引其他人前來捉精靈。
用這道具,每次需要用100個金幣(POKECOINS),一次過買8個「引誘模組」,成本則低至680POKECOIN,即是每個需約85個POKECOIN。
而目前買100個POKECOINS是港幣8元,每個是0.08元,大量購買下,788元可購買14,500個,即每個POKECOIN低至0.054港元。換言之,一個「引誘模組」成本可低至4.6元。利用4.6元便可有30分鐘吸引人流,如果一間餐廳由上午11點營業至下午11點,用足12個鐘道具,成本也只是110.4元,一個月30日就是3,312元,如此成本比在電視廣告、雜誌賣廣告更划算。
而且是切切實實吸引人流來你的店鋪,反而在電視、雜誌、甚至是facebook等社交媒體落廣告,只能保證消費者看見,不能保證他們必定會親身到你的店鋪,所以橫睇掂睇,這個「引誘模組」道具對商家來說,是存在很大吸引力。

2016年7月18日 星期一

Link The Bike - 2016

3年前,那日中午,我坐上了領匯開往大埔的橙Bike
3年後,我再試Link the Bike
為避開猛烈陽光,昨天星期日4點去到太和客服,上次我借一架,今次有人陪我表明來意要借2架單車,同上次一樣我都是首位借用單車人仕(宣傳不足?),客服們都雞手鴨脚地討論做法,例如到底應填1張表或是2張表,我說1個人借2架車當然是填1張表啦,今次2016版本Link The Bike改善了很多 :
(1) 即日購物$50一架,最多$200四架 全日10:00-18:00 (上次$300一架3小時)
(2) 按金 $500一架 (上次$2000一架)
辨完借車手續,我以為係橙色木櫃攞車,原來D車擺左去貯物室(前議員辦公室現吉),跟住阿姐影相為記。
跟住臨走前,我期望阿姐同我講"玩得開心D",但現實版阿姐話 : "出面咁熱踩單車有乜好玩"  我唯有O咀苦笑。

2016年7月14日 星期四

肥仔强烈反對領展淆底

我開始有D鐘意呢個肥仔孫柏文雖然下文有D粗老,可能飲大左,但佢講既野都有D啱聽


2016年7月12日 星期二

當大象遇上了黃蓉

Link仔主要有2大持股,過去持有的7年都沒有遇上,各不相干,她們在茫茫股海中,原是分別屬於2個階層,直至今年中竟然相遇,然後又繼續天各一方,你說怎教Link仔不傷感呢,所以說選股如選老公老婆,切勿看錯。。。2016年7月11日 星期一

確認居屋租置車位可賣

鏗鏘集 (一紙之諾 2016-07-10) 透過土地查冊,取得當日房委會與領展之間的買賣契約、再配合屋苑的地契、公契等等法律文件,交由專業人士分析,看看「魔鬼」是否藏在細節中?
節目內容根據契諾文件,明確指出居屋/租置屋邨商場車位可賣,最重要是清楚說明了拆售車位並非走法律罅,而是政府刻意容許新賣家可拆售車位的
契諾文件清楚指明車位可賣

2016年7月7日 星期四

林鄭對領展的7項關注

林鄭的7項忠言比起果個忽然民生人仕絕對超班百倍,聽落都耳仔舒服。

林鄭對領展的7項關注 :
1. 我聆聽 : 領展就着出售物業的策略和街市整體承租商制度。
2. 我提醒 : 領展轉售物業,有關規定應該轉移給新買家,及要清楚說明有這些限制存在。
3. 我呼籲 : 領展應該主動去回應公共屋邨居民在契約以外的問題及日常生活上的需要。
4. 我呼籲 : 領展應該繼續一些良好的作業good practices,譬如為傷殘人士提供泊車優惠。
5. 我鼓勵 : 領展應該建立長者友善社區,譬如在商場增設一些坐位給老人家用。
6. 我希望 : 領展妥善地去處理物業管理和維修的投訴,如衞生問題或者關閉無障礙通道。
7. 我敦促 : 領展應該繼續加強與區議會、區議員和當區居民的溝通。

推介閱讀 :
叻人和扮叻人(何安達)
梁特罵領展不如做實事 (王永平)
===========